Obrony prac doktorskich

11 marca 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karoliny Stępniak p.t.: "Analiza profili otwartej chromatyny i epigenetycznych modyfikacji histonów w ludzkich glejakach"

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Marta Koblowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Michał Mikula, prof. Narodowego Instytutu Onkologii

 

21 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Górniak-Walas p.t.: "Rola genu Ttyh1 w plastyczności strukturalnej mózgu"

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Recenzenci: dr hab. Magdalena Dziembowska, prof. dr hab. Grzegorz Hess

 

19 lutego 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Grędy p.t.: "Zmiany ekspresji genów kodujących enzymy syntetyzujące i degradujące polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze"

Promotor: dr hab. Dorota Nowicka
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Pera, prof. dr hab. Teresa Zalewska