Rada Naukowa - kadencja 2019-2022

Członkowie z Instytutu

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
dr hab. Hanna Fabczak
prof. dr hab. Anna Filipek
dr hab. Ewelina Knapska
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. IBD PAN
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. IBD PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
dr hab. Katarzyna Piwocka
dr hab. dr hab. Tomasz Prószyński
prof. dr hab. Maria Rędowicz
prof. dr hab. Ewa Sikora
prof. dr hab. Urszula Sławińska
prof. dr hab. Małgorzata Skup
prof. dr hab. Adam Szewczyk
prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD PAN
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Daniel Wójcik
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
dr Adriana Magalska
dr Marek Wypych
mgr Julian Swatler - przedstawiciel doktorantów

 

Członkowie spoza Instytutu

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Anna Członkowska
prof. dr hab. Jerzy Duszyński
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jacek Jaworski
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
prof. dr hab. Marek Konarzewski
prof. dr hab. Małgorzata Kossut
prof. dr hab. Leszek Kuźnicki
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
prof. dr hab. Marta Miączyńska
prof. dr hab. Barbara Nawrot
prof. dr hab. Marcin Opałło
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
prof. dr hab. Leszek Pączek
prof. dr hab. Barbara Przewłocka
prof. dr Lech Wojtczak †
prof. dr hab. Romuald Zabielski
prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

Prezydium Rady Naukowej

prof. dr hab. Adam Szewczyk, przewodniczący Rady
prof. dr hab. Urszula Sławińska, wiceprzewodnicząca Rady
prof. dr hab. Barbara Przewłocka, wiceprzewodnicząca Rady
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, sekretarz Rady
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce
dr hab. Hanna Fabczak, przewodnicząca Komisji Finansowej
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, przewodniczący Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Ewa Sikora, przewodnicząca Komisji ds. Działalności Naukowej

 

Komisja ds. Etyki w Nauce

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący
prof. dr Lech Wojtczak †
prof. dr hab. Małgorzata Kossut

 

Komisja ds. Oceny Kadry Naukowej

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, przewodniczący
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jacek Jaworski
dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Marcin Opałło
prof. dr hab. Katarzyna Piwocka
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

 

Komisja Doktorska

prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Anna Filipek
dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
prof. dr hab. Małgorzata Skup
dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD PAN
prof. dr hab. Daniel Wójcik
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Komisja Finansowa

dr hab. Hanna Fabczak, przewodnicząca
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
prof. dr hab. Daniel Wójcik
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN

 

Komisja ds. Działalności Naukowej

prof. dr hab. Ewa Sikora, przewodnicząca
prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
prof. dr hab. Marta Miaczyńska
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD PAN

 

Rzecznik Dyscyplinarny

prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Sekretariat Rady Naukowej

prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, sekretarz Rady
dr Adriana Magalska, zastępca sekretarza Rady
dr Marek Wypych, zastępca sekretarza Rady
Agata Karwowska, prowadząca sekretariat
Aleksandra Zasada, sekretariat