Warsztaty EMBO Research Integrity w Instytucie Nenckiego

23 i 24 maja 2019 r. w Instytucie Nenckiego odbyły się warsztaty EMBO dotyczące etyki w nauce, prowadzone przez Michele Garfinkel, Sandrę Bendiscioli i Helen Sitar z European Molecular Biology Organization (EMBO) Science Policy Programme.
 

W warsztatach uczestniczyło 32 pracowników naukowych Instytutu oraz zaproszona przedstawicielka Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Podczas warsztatów poruszano następujące kwestie: odpowiedzialność naukowca, odpowiedzialność opiekuna naukowego, przykłady złych praktyk, pozyskiwanie i zarządzanie danymi, publikacje naukowe, konflikt interesów.
 

W ramach EMBO Science Policy Programme, ustanowionego w 2011 r., prowadzone są analizy problemów wynikających z postępów w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych w Europie. Program koncentruje się na zarządzaniu nowymi technologiami na rzecz postępu naukowego oraz na konsekwencjach wykorzystania tych nowych technologii dla społeczeństwa. Główne obszary zainteresowania to: biotechnologia i technologie genomiczne, integralność badań oraz publikowanie wyników badań w odniesieniu do ich otwartego dostępu, użyteczności danych leżących u podstaw publikacji oraz powtarzalności opublikowanych badań.
Celem programu jest dostarczanie rzeczowych analiz decydentom i innym liderom politycznym, administratorom badań i naukowcom w celu wykorzystania ich w procesach decyzyjnych.
 

Pracownicy EMBO Science Policy Programme swoje działania realizują poprzez prowadzenie własnych badań politycznych, w tym ocenę technologii, a także poprzez angażowanie członków EMBO, osób fizycznych i biur na poziomie europejskim. Angażują się oni także w szereg projektów europejskich i międzynarodowych.
 

EMBO Science Policy Programme oferuje również ograniczoną liczbę grantów na wykłady dla organizatorów wydarzeń naukowych, którzy chcą włączyć do swojego programu wykłady nienaukowe dotyczące politycznych implikacji nauki i technologii.