Office

Secretary

Secretary

Vice-Secretary

Secretarial Office

Secretarial Office

Secretaries of the Scientific Council

FIXME: blok do usunięcia; zostawiony tylko po to, żeby była “pod ręką” lista osób (do momentu wstawienia odpowiednich personid powyżej)

prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Secretary
dr Adriana Magalska, Vice- Secretary
dr. Marek Wypych, Vice- Secretary

Agata Karwowska, Secretarial Office
Aleksandra Zasada, Secretarial Office