Skip to content
Events
PhD Defence

28 września 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Barbary Juraszek p.t.: "Transporter kationów organicznych/karnityny OCTN2 /SLC22A5 – rola w przeżywalności komórek glejaka i nowi partnerzy białkowi w astrocytach"

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż, dr hab. Monika Szeliga, prof IMDiK PAN

Link do obrony: https://meet.google.com/gff-dkpi-ues

Date
16 September 2020
Start
2020-09-28 10:00:00
End
2020-09-28 13:00:00