Filter results
Filtruj
  • Wyniki rekrutacji
  • Pracownicy naukowi
  • Pracownicy techniczni
  • Pracownicy administracyjni

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza otwarty konkurs na pozycję kierownika laboratorium, który wystartuje w programie „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Technik – manager laboratorium
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Infrastruktury
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata  na stanowisko: rzemieślnik 
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Informatyk – Administrator
Liczba stanowisk: 2

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: magistrant – stypendysta
Liczba stanowisk – 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: doktorant – stypendysta w konkursie SONATA-16
Liczba stanowisk: 1

1 2