Przejdź do treści
Filter results
Filtruj
  • Wyniki rekrutacji
  • Pracownicy naukowi
  • Pracownicy techniczni
  • Pracownicy administracyjni

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Asystenta technicznego w Centrum Dioscuri – Pracownia Biologii Chromatyny i Epigenomiki
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator Biura i Projektów Biocentrum Edukacji Naukowej
Liczba stanowisk: 1

The Nencki Institute of Experimental Biology PAS is seeking a candidate for the position of: Postdoctoral Researcher at the Dioscuri Centre of Chromatin Biology and Epigenomic
Number of available positions: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: magistrant – stypendysta NCN SONATA BIS w Pracowni Biofizyki Komórki
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher 
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: magistrant – stypendysta – NCN SONATA BIS w Pracowni Biofizyki Komórki
Liczba stanowisk – 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: POSTDOCTORAL RESEARCHER w Centrum Dioscuri – Pracownia Biologii Chromatyny i Epigenomiki
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: magistrant – stypendysta – NCN
Liczba stanowisk: 1

1 2 3 . . . 4