Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Svitlana Antoniuk

mgr Julian Swatler

mgr Damian Matyśniak

mgr Karolina Hajdukiewicz

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Vladimir Korzha

 

Dr Grzegorz Sumara

 

Dr Tomasz Wójtowicz

 

Dr Michał Bola

 

Dr Witold Konopka

 

Dr Bartosz Wojtaś

 

Dr Cecilia Winata

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Redakcja BIP

Redaktor: Tomasz Koczyk

telefon: (+48 22) 589 2385

faks: (+48 22) 822 53 42

e-mail: kancelaria@nencki.edu.pl