Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Natalia Ochocka-Lewicka

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Grzegorz Sumara

 

Dr Tomasz Wójtowicz

 

Dr Michał Bola

 

Dr Witold Konopka

 

Dr Bartosz Wojtaś

 

Dr Cecilia Winata

 

Deklaracja dostępności