Przejdź do treści
Aktualności
Czwarty projekt Art & Science “Sztuka Powstania Życia”

W dniach od 17 listopada do 19 listopada 2020 r. odbyło się Sympozjum, rozpoczynające projekt 4th Art & Science "Sztuka Powstania Życia". Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Nenckiego PAN, Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, Nencki Art Collection oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem tego wydarzenia było także Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

Wykładów, które odbywały się online na platformie ZOOM WEBINAR, wysłuchało blisko 300 osób. Naukowcy z Instytutu Biologii i Biotechnologii, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Nenckiego PAN, SGGW z Warszawy, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z Poznania oraz NASA, zaprezentowali podstawowe zjawiska towarzyszące powstaniu życia we wszechświecie. W czasie Sympozjum przedstawiono również koncepcje filozoficzne odnoszące się do zjawiska powstania życia.

Projekt Art & Science 4th "Sztuka Powstania Życia" odwołuje się do estetyki fundamentalnych zjawisk biologicznych występujących w zjawisku powstania życia.

Uczestnikami projektu są także artyści m.in. Kamila Bednarska, Patrycja Longawa, Antoni Nikiel, Marek Adam Olszyński, Mirosław Pawłowski, Magdalena Uchman, Piotr Woroniec Jr. Prace artystyczne powstałe w ramach projektu 4th Art & Science "Sztuka Powstania Życia" będą prezentowane podczas licznych wystaw organizowanych od wiosny 2021 roku w galeriach w Polsce i za granicą. Planowana jest także publikacja książki opisującej efekty projektu. Wystawa w Instytucie Nenckiego PAN odbędzie się w grudniu 2021 roku.

Data
27 listopada 2020