Doktoranci Instytutu Nenckiego wśród laureatów konkursu ETIUDA

Wśród laureatów konkursu ETIUDA ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 19 grudnia 2013 roku znaleźli się doktoranci z Instytutu Nenckiego

 

- mgr Maria Bierzyńska z Pracowni Neuroplastyczności Instytutu Nenckiego, kierowanej przez prof. Małgorzatę Kossut

 

W ramach projektu zatytułowanego „Aktywność spoczynkowa mózgu, a temperament” porównywane będą grupy kontrastowe różniące się poziomem reaktywności emocjonalnej oraz aktywności – definiowanymi zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu (RTT, 1974). Dane rezonansowe uzyskane w pomiarach analizowane będą przy wykorzystaniu szeregu metod pozwalających na identyfikację różnic anatomicznych, funkcjonalnych oraz mierzących funkcjonalną organizacje sieci występujących w ludzkim mózgu. Program stypendialny Etiuda II umożliwi nawiązanie współpracy z autorytetem w dziedzinie analizy danych Bharatem Biswalem.

 

- mgr Marcel Falkiewicz z Pracowni Psychofizjologii Instytutu Nenckiego, kierowanej przez prof. Annę Grabowską 

 

Celem projektu zatytułowanego „Neurobiologiczne i poznawcze korelaty kłamstwa w kontekście społecznym” jest weryfikacja współczesnych hipotez dotyczących przyczyn kosztów kłamania w porównaniu ze szczerością.

Data
27 czerwca 2014