Przetargi
Dostawa oprogramowania do interaktywnej analizy danych uzyskanych metodami bioobrazowania, oznaczenie sprawy: AZP-261-32/2022

dokumenty zamówienia znajdują się pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9ed3e2f5-ddf3-41aa-b552-a1e5f69c6e8a

Data
29 lipca 2022