Aktualności
Europejska Karta Naukowca

Krok 1: Przeprowadzenie analizy wewnętrznej spójności funkcjonowania Instytutu z EKN
Krok 2: Opublikowanie na stronach instytutowych oraz na Portalu EUOAXESS głównych wyników analizy (http://www.nencki.gov.pl/en) oraz podjętych działań.
Kolejne zadanie to:
Krok 3: Przesłanie do Komisji Europejskiej opisu polityki kadrowej i otrzymanie potwierdzenia wraz z prawem do używania logo „HR Excellence in Research”

Więcej na http://www.nencki.gov.pl/europejska-karta-naukowca

Data
01 czerwca 2012