Aktualności
Grant OPUS-22 + LAP NCN dla Instytutu Nenckiego

Konsorcjum kierowane przez prof. dr hab. Mariusza Więckowskiego
otrzymało finansowanie w ramach konkursu OPUS-22 + LAP NCN realizowanego
w ramach inicjatywy WEAVE na realizację projektu: „Rola zaburzeń autofagii i
upośledzenia funkcji peroksysomów w rozwoju NAFLD - strategie ich modulacji
w celu poprawy skuteczności działania kwasów tłuszczowych n-3 w leczeniu
NAFLD”.
W skład konsorcjum oprócz Instytutu Nenckiego wchodzi Warszawski
Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk.

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie roli autofagii w rozwoju
niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) i opracowanie
potencjalnych nowych strategii opóźniających postęp choroby. Dodatkowo
dążymy do ustalenia, czy aktywatory autofagii mogą zwiększyć skuteczność
suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (n-3 PUFA) w
przypadku bardziej zaawansowanych stadiów NAFLD. Jak dotąd pozytywne
działanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (n-3 PUFA) ograniczone
jest do początkowych stadiów NAFLD (tj., stłuszczenia wątroby).

Serdecznie gratulujemy!

Data
20 lipca 2022