Aktualności
Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 7 projektów badawczych.

 

OPUS:

dr hab. Mark Jeremy Hunt - Integracja sensorycznych i korowych bodźców w generacji wysokoczęstotliwościowych oscylacji zależnych od ketaminy u gryzoni - grant realizowany w konsorcjum z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Katarzyna Piwocka - Weryfikacja personalizowanej strategii terapeutycznej opartej o hamowanie zintegrowanej odpowiedzi na stres komórek w leczeniu białaczek szpikowych z mutacjami PTPN11

prof. dr hab. Jakub Mateusz Włodarczyk - Molekularne mechanizmy rezyliencji zależne od receptora 5-HT7R w chorobach związanych ze stresem – grant realizowany w konsorcjum z Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Dorota Włoga - Analiza mechanizmów molekularnych kontrolujących bicie rzęsek - wokół i wewnątrz "czarnej skrzynki" N-DRC"

dr inż. Tomasz Piotr Wypych - Wykorzystanie metabolitów mikroflory jelitowej w leczeniu stwardnienia rozsianego

prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki - W jaki sposób mutacje w genie dystrofiny wpływają na homeostazę wapniową, metabolizm energetyczny i oraz wybrane funkcje fizjologiczne komórek śródbłonka naczyniowego; wskazanie mechanizmów regulacyjnych

 

PRELUDIUM:

mgr Jacek Wróbel - Wpływ dopaminergicznej modulacji na szybkie oscylacje opuszki węchowej szczura w modelu zaburzenia psychotycznego związanego z niedoczynnością receptora NMDA

Data
29 listopada 2021