Aktualności
Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM “Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN powołane zostały czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM. Studia realizowane będą w okresie od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2023 w ramach projektu finansowanego przez NCBiR z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach projektu TRI-BIO-CHEM jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy i /lub kontynuowania kariery naukowej na pograniczu chemii, biologii i nauk technicznych.

www.tribiochem.pl

Data
01 grudnia 2017