Aktualności
Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla dr Marcina Szumowskiego

W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medal dr Marcinowi Szumowskiemu. Dr Marcin Szumowski tworzył i przez wiele lat kierował w Instytucie Nenckiego Działem Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami. Jednocześnie inaugurował działanie Platformy Innowacyjnej Instytutu Nenckiego PIIN, która promowała współpracę z firmami oraz zgłoszenia patentowych w Instytucie Nenckiego. Obecnie kieruje Spółką OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjną firmą biotechnologiczną specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.

Data
04 stycznia 2018