Użytkowników wewnętrznych obowiązuje cennik wprowadzony zarządzeniem Dyrektora 13/2020.

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Pracownia Metod Behawioralnych

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Pracownia Sekwencjonowania