Mikroskopia
Suszenie w punkcie krytycznym
Opis:

Suszenie materiału w punkcie krytycznym w CO2.
Używane urządzenie: suszarka w punkcie krytycznym CPD E3000 (Bio-Rad Polaron Division, Wielka Brytania).

Kontakt:

tem@nencki.gov.pl
https://www.nencki.edu.pl/laboratories/laboratory-of-electron-microscopy/