Filter results
Filtruj
  • Aktualności
  • Biznes
  • Edukacja
  • Granty
  • Innowacje
  • Nagrody
  • Nauka
  • Sprawy instytutu
Praca naukowców z Instytutu Nenckiego, wykonana pod kierunkiem prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek, zatytułowana: Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages, otrzymała dwie prestiżowe nagrody za najlepszą polską publikację oryginalną, ...
17 października 2022 r. dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Agnieszka Dobrzyń oraz dyrektor Instytutu Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk, prof. Jan Konvalinka, podpisali porozumienie o strategicznej współpracy naukowej. Nawiązanie partnerstwa między instytutami połączy ...
Dr Adam Kłosin, kierujący Pracownią Epigenetyki Przestrzennej w Instytucie Nenckiego, otrzymał prestiżowy grant z funduszy Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2022. Konkursy ERC Starting Grants przeznaczone są dla wybitnych młodych naukowców (2-7 lat po ...
Dr Aleksandra Pękowska, kierująca Centrum Dioscuri Biologii Chromatyny i Epigenomiki w Instytucie Nenckiego, otrzymała finansowanie w ramach Programu Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks, na realizację projektu „Identyfikacja molekularnych podstaw chromatynopatii w celu opracowania ...
Projekt EMOTE (Early Markers Of antidepressant Therapy Efficacy), zaproponowany przez zespól naukowców z Instytutu Nenckiego w składzie: dr Monika Bijata, dr Izabela Anna Zawisza, dr Bartosz Frycz, znalazł się wśród zwycięzców Szkoły Pionierów PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) – międzynarodowego ...
Projekt TREMENDOS, którego koordynatorem jest dr. Ali Jawaid z Instytutu Nenckiego, został zakwalifikowany do finansowania w konkursie organizowanym przez sieć JPND (EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research) we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Konkurs ...
Instytut Nenckiego PAN nawiązał współpracę badawczą z PACS2 Research Foundation zrzeszającą pacjentów dotkniętych ultrarzadką chorobą genetyczną związaną z występowaniem autosomalnie dominującej mutacji w genie PACS2 prowadzącej do encefalopatii rozwojowo-padaczkowej (ERP). Badania we ...
VI Konferencja Doktorantów odbyła się w dniach 17-18 października w Instytucie Nenckiego. To coroczne wydarzenie zgromadziło całą społeczność Instytutu, dając pracownikom możliwość zapoznania się z badaniami prowadzonymi przez doktorantów, zaś im samym - zaprezentowania swoich wyników, wymiany ...
11 października, w Instytucie Nenckiego, odbyła się Druga Bilateralna Konferencja Instytutu Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Fizjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (IPHYS), której koordynatorami byli prof. Mariusz Więckowski oraz prof. Adam Szewczyk z Instytutu Nenckiego ...
Projekty upowszechniania nauki: „Biologia bez tajemnic - największe odkrycia z dziedziny biologii”, przygotowany przez Zespół d.s. Popularyzacji Nauki w Instytucie Nenckiego oraz „Tydzień mózgu przez cały rok – 2022”, zaproponowany przez Fundację Wspierania Nauk Biologicznych im. Marcelego ...
1 2 3 . . . 34