Wydarzenia

 • W dniach 2-3 października 2019 r., w Sali wykładowej CN, odbyła się 4 Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. Inauguracji konferencji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego - dr hab. Artur Marchewka. Podobnie, jak w latach poprzednich, w czasie trwającej dwa dni konferencji, doktoranci Instytutu prezentowali wyniki swoich badań w formie dłuższych (15 min.) lub krótszych (5 min.) prezentacji oraz plakatów. 

  Więcej
 • 2 października 2019 r., w Instytucie Nenckiego, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych.

  Więcej
 • W dniu 17 września 2019 r. W Instytucie Nenckiego odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia dwóch pierwszych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce, powstających pod patronatem Towarzystwa Maxa Plancka, dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. 

  Więcej
 • Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym z ekspertem Biura PolSCA – dr Tomaszem Poprawką, który wprowadzi w temat przyszłego programu ramowego Horyzontu Europa oraz opowie o możliwościach zaangażowania się w jego współtworzenie i przygotowanie do przyszłych konkursów.

  Więcej

Aktualności

loader...

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

 

 

Najważniejsze Publikacje Instytutu Nenckiego

Kepser LJ, Damar F, De Cicco T, Chaponnier C, Prószyński TJ, Pagenstecher A, Rust MB. (2019) CAP2 deficiency delays myofibril actin cytoskeleton differentiation and disturbs skeletal muscle architecture and function. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116(17): 8397-8402. IF = 9,58

Rojek KO, Krzemień J, Doleżyczek H, Boguszewski PM, Kaczmarek L, Konopka W, Rylski M, Jaworski J, Holmgren L, Prószyński TJ. (2019) Amot and Yap1 regulate neuronal dendritic tree complexity and locomotor coordination in mice. PLoS Biol. 17(5): e3000253. IF = 8,386

Pinchuk I, Weber D, Kochlik B, Stuetz W, Toussaint O, Debacq-Chainiaux F, Dollé MET, Jansen EHJM, Gonos ES, Sikora E, Breusing N, Gradinaru D, Sindlinger T, Moreno-Villanueva M, Bürkle A, Grune T, Lichtenberg D. (2019) Gender- and age-dependencies of oxidative stress, as detected based on the steady state concentrations of different biomarkers in the MARK-AGE study. Redox Biol. 24: 101204. IF = 7,793

Beroun A, Mitra S, Michaluk P, Pijet B, Stefaniuk M, Kaczmarek L. (2019) MMPs in learning and memory and neuropsychiatric disorders. Cell. Mol. Life. Sci. doi: 10.1007/s00018-019-03180-8. IF = 7,014

Koza P, Beroun A, Konopka A, Górkiewicz T, Bijoch L, Torres JC, Bulska E, Knapska E, Kaczmarek L, Konopka W. (2019) Neuronal TDP-43 depletion affects activity-dependent plasticity. Neurobiol. Dis. 130: 104499. doi: 10.1016/j.nbd.2019.104499.
IF = 5,16

Dziewulska A, Dobosz AM, Dobrzyn A, Smolinska A, Kolczynska K, Ntambi JM, Dobrzyn P. (2019) SCD1 regulates the AMPK/SIRT1 pathway and histone acetylation through changes in adenine nucleotide metabolism in skeletal muscle. J. Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.29026. 
IF = 4,522

Strzelecka-Kiliszek A, Romiszewska M, Bozycki L, Mebarek S, Bandorowicz-Pikula J, Buchet R, Pikula S. (2019) Src and ROCK kinases differentially regulate mineralization of human osteosarcoma Saos-2 cells. Int. J. Mol. Sci. 20: E2872. doi: 10.3390/ijms20122872. IF = 4,183

Krzystyniak A., Baczynska E., Magnowska M., Antoniuk S., Roszkowska M., Zareba-Koziol M., Das N., Basu S., Pikula M., Wlodarczyk J. (2019) Prophylactic Ketamine Treatment Promotes Resilience to Chronic Stress and Accelerates Recovery: Correlation with Changes in Synaptic Plasticity in the CA3 Subregion of the Hippocampus. Int. J. Mol. Sci. 20(7): E1726. doi: 10.3390/ijms20071726. IF = 4,183