Archiwum

 • 9 grudnia 2019 r. w sali wystawowej Centrum Neurobiologii, odbyło się coroczne spotkanie Świąteczne Pracowników i doktorantów Instytutu Nenckiego. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem dyrektor Instytutu prof. Agnieszki Dobrzyń, która podsumowała krótko miniony rok i złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia Świąteczno-Noworoczne. Przy stołach suto zastawionych potrawami świątecznymi i dźwiękach świątecznych piosenek, biesiadowali wspólnie pracownicy, doktoranci, goście z zaprzyjaźnionych Instytutów oraz emerytowani pracownicy Instytutu Nenckiego. Nie zabrakło również prezentów świątecznych, które wręczały nasze Instytutowe śnieżynki z działu HR.

  ŻYCZYMY WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIAT!!!!

  Więcej
 • 11 grudnia 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród naukowych Wydziałów oraz stypendiów Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

  Więcej
 • W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN zebranie Rady Kuratorów oraz zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, w którym uczestniczyli Członkinie i Członkowie Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Rady Kuratorów Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Akademii Młodych Uczonych Wydziału II PAN oraz zaproszenie dyrektorzy instytutów PAN.

  Więcej
 • 29 listopada 2019 r., w Instytucie Nenckiego PAN, miało miejsce oficjalne otwarcie programu SPARK-POLAND, będącego częścią ogólnoświatowej inicjatywy SPARK-GLOBAL ‘translational scientists without borders’. Dyrektorem SPARK POLSKA jest prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, managerem - dr Dorota Gierej-Czerkies. W skład Komitetu Doradczego wchodzą: Prof. Craig Garner, dr Liliane Brunner Halbach, prof. Franz Theuring oraz prof. Maciej Żylicz.

  Więcej
 • Profesor Leszek Kaczmarek został wybrany Prezydentem EMBC (Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej). EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. 

  Więcej
 • 29 listopada 2019 r. zapraszamy na wykład promujący inicjatywę SPARK w Polsce. Prof. Craig Garner (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) opowie, w jaki sposób można intensyfikować i wspierać prace translacyjne w środowisku akademickim „Enhancing Translation and Entrepreneurship in Academia”, godz. 11:00 sala CN. Będziemy gościć również Dr Liliane Brunner Halbach (doradca ze strony przemysłu w SPARK Stanford, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Prof. Franz Theuring (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin).

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS17 oraz PRELUDIUM17. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 8 projektów badawczych.

  Więcej
 • Dr hab. Joanna Urban-Ciećko otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku. Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt.: Plastyczność tonicznego hamowania GABAergicznego oraz mechanizmy regulacji przekaźnictwa synaptycznego przez interneurony somatostatynowe i układ cholinergiczny w korze czuciowej myszy.

  Więcej
 • 8 listopada 2019r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, odbyło się Święto Doktorantów Biocentrum Ochota. W czasie uroczystości dyrektorzy poszczególnych instytutów tworzących Biocentrum Ochota wręczyli nagrody-statuetki ‘Doctorate cum laude’ absolwentom, którzy w roku 2018 otrzymali stopień doktora z wyróżnieniem. 

  Więcej
 • W dniu 4 listopada br. magazyn Twój STYL ogłosił wyniki jubileuszowej - 25. edycji konkursu „Doskonałości Roku”, największego i najbardziej prestiżowego konkursu kosmetycznego w Polsce. 

  Więcej
 • W dniach 2-3 października 2019 r., w Sali wykładowej CN, odbyła się 4 Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. Inauguracji konferencji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego - dr hab. Artur Marchewka. Podobnie, jak w latach poprzednich, w czasie trwającej dwa dni konferencji, doktoranci Instytutu prezentowali wyniki swoich badań w formie dłuższych (15 min.) lub krótszych (5 min.) prezentacji oraz plakatów. 

  Więcej
 • 2 października 2019 r., w Instytucie Nenckiego, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych.

  Więcej
 • Szkoła Letnia TRI-BIO-CHEM

  25-27 września 2019 r., w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach,  odbyła się I Wyjazdowa Szkoła Letnia w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM "Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia". 

  Więcej
 • Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 30 września 2019 roku zmarł prof. Lech Kazimierz Wojtczak – nasz Wychowawca, Mentor, Przyjaciel. Nauka polska poniosła wielką stratę – odszedł jeden z najwybitniejszych naukowców, Ojciec polskiej bioenergetyki.

  Więcej
 • Prof. Jolanta Rędowicz została ponownie wybrana do Zarządu European Society for Muscle Research na kadencję 2019-2023. 

  Więcej
 • W dniu 17 września 2019 r. W Instytucie Nenckiego odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia dwóch pierwszych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce, powstających pod patronatem Towarzystwa Maxa Plancka, dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. 

  Więcej
 • Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym z ekspertem Biura PolSCA – dr Tomaszem Poprawką, który wprowadzi w temat przyszłego programu ramowego Horyzontu Europa oraz opowie o możliwościach zaangażowania się w jego współtworzenie i przygotowanie do przyszłych konkursów.

  Więcej
 • Mózg na wakacjach 2019

  W Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego odbyła się kolejna impreza z cyklu „Mózg na wakacjach”. 

  Więcej
 • Urząd Patentowy RP 9 lipca 2019 r. wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Urządzenie do obrazowania przezroczystych obiektów”, (zgłoszenie nr P. 423173), którego twórcami są p. Łukasz Bożycki z Pracowni Biochemii Lipidów, p. Kacper Łukasiewicz z Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania oraz p. Paweł Matryba z Pracowni Neurobiologii.

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA7 na stypendia doktorskie

  Więcej
 • Instytut Nenckiego ogłasza nabór na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD. Kształcimy w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka i medycyna.

  Więcej
 • Sympozjum BRAINCITY

  22 lipca w Instytucie Nenckiego odbyło się sympozjum, podczas którego kandydaci na kierowników grup badawczych w Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY, tworzonego w partnerstwie z EMBL, zaprezentowali swoje wyniki oraz plany badawcze. 

  Więcej
 • W dniach od 6 do 11 lipca 2019 roku odbył się w Krakowie 44-ty Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (The 44th FEBS Congress). FEBS jest jedną z najbardziej znaczących organizacji europejskich w dziedzinie nauk biochemicznych, skupiającą ponad 36 000 członków zrzeszonych w 35 towarzystwach narodowych. 

  Więcej
 • Fot. Stanisław Ciok, opublikowane za zgodą Redakcji czasopisma “Kosmos”

  W dniu 1 lipca 2019 odszedł od nas na zawsze prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński (11.03.1929 - 1.07.2019), etolog i filozof, ojciec polskiej etologii.

  Więcej
 • Laureatem Nagrody Nenckiego 2018 został prof. Jacek Gaertig z University of Georgia w Athens, USA. Nagroda ta została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu, aby uhonorować wybitnych uczonych, którzy współpracują z naukowcami z Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • 31 maja 2019 r. odbył się doroczny Piknik Naukowy Instytutu Nenckiego. Część oficjalna rozpoczęła się wręczeniem odznaczeń państwowych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzego Duszyńskiego, zasłużonym pracownikom Instytutu. 

  Więcej
 • 23 i 24 maja 2019 r. w Instytucie Nenckiego odbyły się warsztaty EMBO dotyczące etyki w nauce, prowadzone przez Michele Garfinkel, Sandrę Bendiscioli i Helen Sitar z European Molecular Biology Organization (EMBO) Science Policy Programme.

  Więcej
 • 22 maja w Instytucie Nenckiego odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. WIZYTA W LABORATORIUM dla młodzieży z CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie. W zajęciach uczestniczyła młodzież z klas o rozszerzonym poziomie nauczania biologii, objętych przez Fundację patronatem, w celu promowania wiedzy w tej dziedzinie. Licealiści zapoznali się z tematyką badań i uczestniczyli w zajęciach w sześciu Pracowniach Instytutu.

  Więcej
 • 12 maja 2019 roku odbył się Marsz dla Nauki organizowany przez Stowarzyszenia i organizacje naukowe i popularyzatorskie. Pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nenckiego wzięli w nim aktywny udział.
   

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 września 2018 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS16 i PRELUDIUM16.

  Więcej