Presidium of the Scientific Council

prof. dr hab. Adam Szewczyk, Chairmam
prof. dr hab. Urszula Sławińska, vice-Chairperson
prof. dr hab. Barbara Przewłocka, vice-Chairperson
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Secretary
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairmen of the Committee for Ethics in Science
dr hab. Hanna Fabczak, prof. Instytutu Nenckiego PAN, Chairperson of the Financial Committee
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Chairmen of the Committee for Evaluation of the Scientific Staff
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson of the Committee for Doctoral Theses
prof. dr hab. Ewa Sikora, Chairperson of the Research Activity Committee

Internal Members

dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
dr hab. Hanna Fabczak, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Filipek
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Maria Rędowicz
prof. dr hab. Ewa Sikora
prof. dr hab. Małgorzata Skup
prof. dr hab. Urszula Sławińska
prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
prof. dr hab. Adam Szewczyk
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Daniel Wójcik
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
dr Adriana Magalska
dr Marek Wypych
mgr Julian Swatler – representative of PhD students

External Members

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Anna Członkowska
prof. dr hab. Jerzy Duszyński
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jacek Jaworski
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
prof. dr hab. Marek Konarzewski
prof. dr hab. Małgorzata Kossut
prof. dr hab. Leszek Kuźnicki
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
prof. dr hab. Marta Miączyńska
prof. dr hab. Barbara Nawrot
prof. dr hab. Marcin Opałło
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
prof. dr hab. Leszek Pączek
prof. dr hab. Barbara Przewłocka
prof. dr hab. Romuald Zabielski
prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

Committee for Ethics in Science

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairmen
prof. dr hab. Małgorzata Kossut
prof. dr hab. Leszek Kuźnicki

Committee for Evaluation of the Scientific Staff

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Chairmen
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jacek Jaworski
dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Marcin Opałło
prof. dr hab. Katarzyna Piwocka
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Committee for Doctoral Theses

prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Anna Filipek
dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
prof. dr hab. Małgorzata Skup
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Daniel Wójcik
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Financial Committee

dr hab. Hanna Fabczak, prof. Instytutu Nenckiego PAN, Chairperson
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
prof. dr hab. Daniel Wójcik
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN

Research Activity Committee

prof. dr hab. Ewa Sikora, Chairperson
prof. dr hab. Agnieszka Chacinska
prof.dr hab.  Marta Miaczynska
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
prof. dr hab. Jakub Wlodarczyk

Disciplinary Spokesperson

prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Secretaries of the Scientific Council

prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Secretary
dr Adriana Magalska, Vice- Secretary
dr. Marek Wypych, Vice- Secretary
Agata Karwowska, Secretarial Office
Aleksandra Zasada, Secretarial Office