Filter results
Filtruj
  • Aparatura Badawcza
  • Diagnostyka
  • Terapie
  • Narzędzie badawcze
Application number: EP21461519.7, P.437178 (03.03.2021)
Patent number:
Twórcy: Grzegorz Sumara, Jonathan TrujilloViera

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Application number: P.437038 (17.02.2021)
Patent number:
Twórcy: Grażyna Hoser, Iga Stukan, Marek Gryzik, Mikołaj Zdioruk, Marcin Cieślak, Mariola Napiórkowska, Karolina Królewska-Golińska, Barbara Nawrot, Urszula Wojda.

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Application number: P.434449 (25.06.2020), EP21181517.0 (24.06.2021)
Patent number:
Twórcy: Bartosz Frycz, Marzena Stefaniuk, Klaudia Nowicka, Leszek Kaczmarek

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Application number: P.434336 (16.06.2020), PCT/IB2021/055317 (16.062021)
Patent number:
Twórcy: Adam Gorlewicz, Leszek Kaczmarek

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Application number: P.423173 (16.10.2017)
Patent number: PL 233602 (09.07.2019)
Twórcy: Łukasz Bożycki, Kacper Łukasiewicz, Paweł Matryba

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do obrazowania przezroczystych obiektów, w tym wielkogabarytowych naturalnie przezroczystych bądź uprzezroczystowionych tkanek, zawierające: komorę obrazowania (11), w której umieszczana jest próbka, stanowiącą pojemnik z gniazdem polaryzatora w powierzchni spodniej oraz szkiełkiem w ściance przedniej, zamykana od góry podstawą górną (22) z gniazdem analizatora oraz filtra fluorescencyjnego (3), w którym umieszczany jest…

Application number: P.415290 (14.12.2015), PCT/IB2015/002333 (14.12.2015)
Patent number: PL235340 (02.03.2020)
Twórcy: Katarzyna Konarzewska, Małgorzata Zawadzka

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest sposób wykrywania aktywnych, remielinizujących lezji u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane poprzez oznaczanie zmian w poziomie interleukiny – 33 we krwi obwodowej i płynie mózgowo – rdzeniowym, która stanowi nowy marker endogennych procesów naprawczych, pozwalający na monitorowanie różnicowania komórek prekursorowych oligodendrocytów u chorych. Zgłoszenie obejmuje też zastosowanie interleukiny – 33 do…

Application number: P.414469 (23.10.2015), PCT/IB2015/059225 (30.11.2015)
Patent number: PL234915 (22.01.2020)
Twórcy: Magdalena Pawlak, Agnieszka Kikulska, Tomasz Wilanowski, Joanna Wesoły, Bartosz Wilczyński

Zgłoszenie dotyczy metod identyfikacji polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism – SNP) w genach GRHL1 i/lub GRHL2 i/lub GRHL3 oraz wykorzystania tych polimorfizmów jako markerów do określenia zwiększonej podatności pacjentów na zachorowanie na raka nerki.

Application number: P.411390 (26.02.2015), PCT/IB2016/051087 (26.02.2016), EP16714534.1 (26.02.2016), US 15553575 (26.02.2016)
Patent number: US 10222384 (05.03.2019), EP 3262420 (20.03.2019)
Twórcy: Agnieszka Dobrzyń, Paweł Dobrzyń, Kamil Koziński, Tomasz Bednarski

Sposób wykrywania stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy, zwłaszcza typu drugiego, charakteryzuje się tym, że obejmuje ocenę poziomu białka wybranego spośród Wnt4 i Wnt3a w próbce biologicznej pochodzącej od pacjenta, zwłaszcza w osoczu, przy czym odbiegający od normy poziom tego białka wskazuje na występowanie stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy typu drugiego, przy czym korzystnie uznaje się, że: o…

Application number: P.410001 (14.11.2014), PCT/PL2015/050058 (04.11.2015)
Patent number: PL 224680 (31.01.2017)
Twórcy: Kacper Łukasiewicz, Magdalena Robacha, Marzena Stefaniuk, Artur Wolny, Katarzyna Radwańska

Urządzenie (1) do unieruchamiania zwierzęcia w celu zbadania wybranego obszaru ciała zwierzęcia, które zawiera dwa pionowe człony kolumnowe (2a, 2b) przytwierdzone dolnymi końcami do podstawy (3), przy czym wysokość członów kolumnowych (2a, 2b) jest regulowana niezależnie od siebie nawzajem i może być blokowana w wybranym położeniu, zaś urządzenie zawiera ponadto drążek mocujący (4) mający dwa…

Application number: MI2013A002141 (19.12.2013), P.410049 (03.11.2014), PCT/PL2014/0500078 (19.12.2014), USA 15106163 (19.12.2014), AU 20140367369 (19.12.2014), EP 14835533.2 (19.12.2014)
Patent number: US 10000816 (19.06.2018), EP 3083999 (05.06.2019), AU 2014367369 (09.07.2020)
Twórcy: Agnieszka Kikulska, Tomasz Wilanowski, Piotr Rutkowski

Wynalazek dotyczy metod identyfikacji obecności o najmniej jednego polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w genie GRHL3 oraz wykorzystania tych polimorfizmów jako markerów do określenia zwiększonej podatności pacjentów na zachorowanie na raka skóry. Ponadto, opisane polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w sekwencji kodującej białko GRHL3 zostały zidentyfikowane jako potencjalnie kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania białka GRHL3.  

1 2 3 . . . 4