Filter results
Filtruj
  • Aparatura Badawcza
  • Diagnostyka
  • Terapie
  • Narzędzie badawcze
Application number: P.441229 (19.05.2022)
Patent number:
Twórcy: Katarzyna Poleszak, Maria Pasierbińska, Aleksandra Ellert-Miklaszewska, Paulina Pilanc-Kudlek, Paweł Wiśniewski, Bożena Kamińska-Kaczmarek
Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego. Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu. Jeśli chcesz ...
Application number: P.440700 oraz EP22163334.0 (21.03.2022)
Patent number:
Twórcy: Adria-Jaume Roura Canalda, Bartłomiej Gielniewski, Jacek Jaworski, Sergiusz Jóźwiak, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Ewa Liszewska, Bartosz Wojtas
Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego. Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z Warszawskim ...
Application number: P.440701 oraz EP22163365.4 (21.03.2022)
Patent number:
Twórcy: Adria-Jaume Roura Canalda, Bartłomiej Gielniewski, Jacek Jaworski, Sergiusz Jóźwiak, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Ewa Liszewska, Bartosz Wojtas

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego. Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz  Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem…

Application number: EP21461519.7 oraz P.437178 (03.03.2021), PCT/IB2022/051895 (03.03.2022)
Patent number:
Twórcy: Grzegorz Sumara, Jonathan TrujilloViera

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Application number: P.437038 (17.02.2021) PCT/IB2022/051411 (17.02.2022)
Patent number:
Twórcy: Grażyna Hoser, Iga Stukan, Marek Gryzik, Mikołaj Zdioruk, Marcin Cieślak, Mariola Napiórkowska, Karolina Królewska-Golińska, Barbara Nawrot, Urszula Wojda.

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Application number: P.434449 (25.06.2020), EP21181517.0 (24.06.2021)
Patent number: Pat.240819 (08.03.2022)
Twórcy: Bartosz Frycz, Marzena Stefaniuk, Klaudia Nowicka, Leszek Kaczmarek

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Application number: P.434336 (16.06.2020), PCT/IB2021/055317 (16.062021)
Patent number:
Twórcy: Adam Gorlewicz, Leszek Kaczmarek
Przedmiotem wynalazku jest ifenprodil do zastosowania w leczeniu chronicznych lub nawracających drgawek, będących objawem m.in. padaczki skroniowej (ang. temporal lobe ...
Application number: P.423173 (16.10.2017)
Patent number: PL 233602 (09.07.2019)
Twórcy: Łukasz Bożycki, Kacper Łukasiewicz, Paweł Matryba

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do obrazowania przezroczystych obiektów, w tym wielkogabarytowych naturalnie przezroczystych bądź uprzezroczystowionych tkanek, zawierające: komorę obrazowania (11), w której umieszczana jest próbka, stanowiącą pojemnik z gniazdem polaryzatora w powierzchni spodniej oraz szkiełkiem w ściance przedniej, zamykana od góry podstawą górną (22) z gniazdem analizatora oraz filtra fluorescencyjnego (3), w którym umieszczany jest…

Application number: P.415290 (14.12.2015), PCT/IB2015/002333 (14.12.2015)
Patent number: PL235340 (02.03.2020)
Twórcy: Katarzyna Konarzewska, Małgorzata Zawadzka

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest sposób wykrywania aktywnych, remielinizujących lezji u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane poprzez oznaczanie zmian w poziomie interleukiny – 33 we krwi obwodowej i płynie mózgowo – rdzeniowym, która stanowi nowy marker endogennych procesów naprawczych, pozwalający na monitorowanie różnicowania komórek prekursorowych oligodendrocytów u chorych. Zgłoszenie obejmuje też zastosowanie interleukiny – 33 do…

Application number: P.414469 (23.10.2015), PCT/IB2015/059225 (30.11.2015)
Patent number: PL234915 (22.01.2020)
Twórcy: Magdalena Pawlak, Agnieszka Kikulska, Tomasz Wilanowski, Joanna Wesoły, Bartosz Wilczyński

Zgłoszenie dotyczy metod identyfikacji polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism – SNP) w genach GRHL1 i/lub GRHL2 i/lub GRHL3 oraz wykorzystania tych polimorfizmów jako markerów do określenia zwiększonej podatności pacjentów na zachorowanie na raka nerki.

1 2 3 . . . 4