Filter results
Filtruj
  • Bioinformatyka
  • Cytometria przepływowa
  • Mikroskopia
  • Spektroskopia
  • Preparatyka
  • Obrazowanie
  • Badania In Vivo
  • Techniki molekularne
Embriotransfer umożliwia rederywację (oczyszczenie) lini transgenicznej do statusu Specific Pathogen Free (SPF). Metoda gwarantuje wyeliminowanie patogenów z hodowli zwierząt, umożliwiając prowadzenie powtarzalnych, wiarygodnych badań. Więcej informacji na stronie własnej laboratorium.
Metoda zachowania cennych lini transgenicznych, na wypadek wybuchu choroby, problemów z płodnością zwierząt, samoistnej utraty fenotypu itp. Pełny cykl krioprezerwacji szczepu i odtworzenia go z zamrożonego materiału obejmuje te same biologiczne kroki, niezależnie od tego, czy używa się ...
Produkcja modeli zwierzęcych (myszy i szczurów) drogą klasycznej transgenezy oraz modyfikacji wektorami wirusowymi. Transgeneza zwierząt prowadzona jest udoskonaloną przez nas metodą klasycznej mikroiniekcji do przedjadrzy za pomocą mikromanipulatora. Uzyskane zygoty są wprowadzane do lejka ...
Warunkiem wykonania usługi jest dostarczenie fragmentu tkanki ogona lub ucha, starterów do PCR i warunków reakcji. Rutynowo do izolacji DNA używany jest Genomic Mini Kit (A&A Biotechnology), a do reakcji PCR - Taq PCR Core Kit (Qiagen) lub Taq DNA Polymerase (Invitrogen). Więcej ...
Izolacja plazmidu bakteryjnego z wyjściową objętością hodowli 200-500 ml i oczekiwaną wydajność DNA od 500 do 850 µg. Może być samodzielną usługą lub poprzedzać produkcję wektorów wirusowych czy otrzymywanie zwierząt transgenicznych.
1 2 3 . . . 9