Prezydium Rady Naukowej

prof. dr hab. Adam Szewczyk, przewodniczący Rady
prof. dr hab. Urszula Sławińska, wiceprzewodnicząca Rady
prof. dr hab. Barbara Przewłocka, wiceprzewodnicząca Rady
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, sekretarz Rady
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce
dr hab. Hanna Fabczak, prof. Inst. Nenckiego PAN, przewodnicząca Komisji Finansowej
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, przewodniczący Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Ewa Sikora, przewodnicząca Komisji ds. Działalności Naukowej

Członkowie z Instytutu

dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
prof. dr hab. Jerzy Duszyński
dr hab. Hanna Fabczak, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Filipek
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
dr hab. Ewelina Knapska, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Małgorzata Kossut
prof. dr hab. Leszek Kuźnicki
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
prof. dr hab. Ewa Sikora
prof. dr hab. Małgorzata Skup
prof. dr hab. Urszula Sławińska
prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
prof. dr hab. Adam Szewczyk
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Daniel Wójcik
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
dr Adriana Magalska
dr Marek Wypych
mgr Julian Swatler – przedstawiciel doktorantów

Członkowie spoza Instytutu

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Anna Członkowska
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jacek Jaworski
prof. dr hab. Marek Konarzewski
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
prof. dr hab. Marta Miączyńska
prof. dr hab. Barbara Nawrot
prof. dr hab. Marcin Opałło
prof. dr hab. Leszek Pączek
prof. dr hab. Barbara Przewłocka
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
prof. dr hab. Romuald Zabielski
prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

Komisja ds. Etyki w Nauce

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Kossut
prof. dr hab. Leszek Kuźnicki

Komisja ds. Oceny Kadry Naukowej

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, przewodniczący
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jacek Jaworski
dr hab. Ewelina Knapska, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Marcin Opałło
prof. dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Komisja Doktorska

prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Anna Filipek
dr hab. Ewelina Knapska, prof. Inst. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
prof. dr hab. Małgorzata Skup
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Daniel Wójcik
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Komisja Finansowa

dr hab. Hanna Fabczak, prof. Inst. Nenckiego PAN, przewodnicząca
prof. dr hab. Sławomir Pikuła
prof. dr hab. Daniel Wójcik
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Inst. Nenckiego PAN

Komisja ds. Działalności Naukowej

prof. dr hab. Ewa Sikora, przewodnicząca
prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
prof. dr hab. Marta Miaczyńska
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk

Rzecznik Dyscyplinarny

prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Sekretariat Rady Naukowej

prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, sekretarz Rady
dr Adriana Magalska, zastępca sekretarza Rady
dr Marek Wypych, zastępca sekretarza Rady
Agata Karwowska, prowadząca sekretariat
Aleksandra Zasada, sekretariat