Techniki molekularne
Preparatyka plazmidu “Maxi”
Opis:

Izolacja plazmidu bakteryjnego z wyjściową objętością hodowli 200-500 ml i oczekiwaną wydajność DNA od 500 do 850 µg. Może być samodzielną usługą lub poprzedzać produkcję wektorów wirusowych czy otrzymywanie zwierząt transgenicznych.

Kontakt:

Dr Agata Klejman
a.klejman@nencki.edu.pl

Strona własna laboratorium