Filter results
Filtruj
  • Aktualności
  • Biznes
  • Edukacja
  • Granty
  • Innowacje
  • Nagrody
  • Nauka
  • Sprawy instytutu
Organizacja Women in Science at Nencki (WISAN) została nagrodzona ShEO Award 2021. ShEO Awards to nagrody przyznawane liderkom biznesu, życia społecznego i kulturalnego przez redakcję tygodnika „Wprost”. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć, a także źródłem inspiracji dla ...
W uznaniu zasług w walce z wirusem SARS-CoV-2, Instytut Nenckiego został uhonorowany statuetką "SERCE ZA SERCE w walce z koronawirusem" przyznaną przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 17 sierpnia 2021. Gratulujemy wszystkim ...
Komisja Konkursu „Best Phd students”, zorganizowanego przez Samorząd Doktorantów Instytutu Nenckiego, ogłosiła listę zwycięzców. Laureatkami Konkursu zostały: Łucja Doradzińska Alicja Olszewska Aleksandra Sęk Ines Marouvo Simoes Paloma Alvarez Suarez Zwyciężczynie zostały ...
Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prof. Jerzy Duszyński, przyznał stypendia na rok akademicki 2020/2021 za wybitne osiągnięcia naukowe. Wśród nagrodzonych znalazła się Ines Catarina Marouvo Simoes - doktorantka w Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu Instytutu Nenckiego. Serdecznie ...
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego oraz kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej. Prof. Agnieszka Dobrzyń jest autorem 92 publikacji ...
Dr Ewelina Jurewicz otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, zatytułowaną "Występowanie i rola białka S100A6 w macierzy pozakomórkowej galarety Whartona". Praca została wykonana w Instytucie Nenckiego, w Pracowni Białek Wiążących Wapń, pod kierunkiem prof. dr hab. Anny ...

10 marca 2020 r.,Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Jakubowi Włodarczykowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Profesor Leszek Kaczmarek został wybrany Prezydentem EMBC (Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej). EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. 

Dr hab. Joanna Urban-Ciećko otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku. Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt.: Plastyczność tonicznego hamowania GABAergicznego oraz mechanizmy regulacji przekaźnictwa synaptycznego przez interneurony somatostatynowe i układ cholinergiczny w korze czuciowej myszy.