Filter results
Filtruj
  • Aktualności
  • Biznes
  • Edukacja
  • Granty
  • Innowacje
  • Nagrody
  • Nauka
  • Sprawy instytutu
Instytut Nenckiego otrzymał prestiżową Nagrodę „R&D IMPACT” za działalność badawczo-rozwojową, idący za nim wpływ na społeczeństwo i rozwój gospodarki oraz realizowanie innowacyjnych projektów, których wyniki w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauk ...
Komisja Konkursu "Best PhD students", organizowanego przez Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Agnieszkę Dobrzyń oraz Samorząd Doktorantów, ogłosiła listę laureatów. Laureatami Konkursu zostali: Justyna Wiśniewska Laura Turos-Korgul Alicja Olszewska Zuzanna Samsel  ...
Dr Monika Bijata z Pracowni Biofizyki Komórki Instytutu Nenckiego, kierowanej przez prof. Jakuba Włodarczyka, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Dr Bijata prowadzi badania nad współdziałaniem pomiędzy sygnalizacją serotoninergiczną a macierzą ...
Mgr Natalia Ochocka-Lewicka z Pracowni Neurobiologii Molekularnej została laureatką 21. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki w kategorii „Doktoranckiej”. W swojej pracy doktorskiej, wykonanej pod przewodnictwem Prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek, Natalia Ochocka-Lewicka ...
3.12.2021r., w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii została prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Dyrektor Instytutu Nenckiego. Członkowie PAN są wybierani przez ...
Mgr Łukasz Bijoch, doktorant studiów doktoranckich Instytutu Nenckiego w Pracowni Plastyczności Neuronalnej, kierowanej przez dr Annę Beroun, został wyróżniony stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia.
Profesor Bożena Kamińska-Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Nenckiego PAN, została laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i o Ziemi. Nagrody FNP są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają ...
Organizacja Women in Science at Nencki (WISAN) została nagrodzona ShEO Award 2021. ShEO Awards to nagrody przyznawane liderkom biznesu, życia społecznego i kulturalnego przez redakcję tygodnika „Wprost”. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć, a także źródłem inspiracji dla ...
W uznaniu zasług w walce z wirusem SARS-CoV-2, Instytut Nenckiego został uhonorowany statuetką "SERCE ZA SERCE w walce z koronawirusem" przyznaną przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 17 sierpnia 2021. Gratulujemy wszystkim ...
Komisja Konkursu „Best Phd students”, zorganizowanego przez Samorząd Doktorantów Instytutu Nenckiego, ogłosiła listę zwycięzców. Laureatkami Konkursu zostały: Łucja Doradzińska Alicja Olszewska Aleksandra Sęk Ines Marouvo Simoes Paloma Alvarez Suarez Zwyciężczynie zostały ...
1 2